Podrobný dotazník průzkumu poruchy spánku

Vaše odpovědi na následující dotazník pomohou ověřit ráz a závažnost Vašich obtíží a zhodnotit pravděpodobnost, že se jedná o poruchu chování v REM spánku. Budeme Vás informovat o výsledku a nabídneme nejvhodnější další postup.

Mívám někdy velmi živé sny? Ano Ne 

Mé sny často mají agresivní nebo akční obsah? Ano Ne 

Obsah snu většinou odráží mé noční chování? Ano Ne 

Vím, že se mi ve spánku pohybují ruce nebo nohy? Ano Ne 

Stalo se někdy, že jsem (téměř) zranil svého spolunocležníka nebo sám sebe? Ano Ne 

Stává se (stalo se), že jsem ze snu
- mluvil, křičel, nadával, hlasitě se smál Ano Ne 
- pohyboval prudce ( až bojovně) končetinami Ano Ne 
- prováděl bezúčelná gesta a složité pohyby jako např.mávání, salutování, kopání, pád z lůžka apod. Ano Ne 
- shodil předměty nacházející se v okolí lůžka, např.stolní lampu, knihu, brýle apod. Ano Ne 

Stává se, že mě tyto pohyby probudí? Ano Ne 

Po probuzení si většinou dobře pamatuji obsah snu? Ano Ne 

Můj spánek bývá často narušený? Ano Ne 

Léčil jsem se (léčím se) pro onemocnění nervového systému? Ano Ne 
(např.: cévní mozková příhoda, úraz hlavy, Parkinsonova nemoc, syndrom neklidných nohou, narkolepsie, deprese, epilepsie, zánětlivé onemocnění mozku) v případě, že ano, napište jaké:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš věk (vyžadováno)

Váš Email (vyžadováno)

Váš Telefon (vyžadováno)

Poznámka

Vaše odpovědi během jednoho měsíce vyhodnotíme, a pokud z nich vyplyne, že jste skutečně ohrožen/a poruchou chování v REM spánku, ozve se Vám některý z našich spolupracovníků na Vámi uvedenou kontaktní adresu e-mailu nebo telefonní číslo a nabídne Vám následující postup vyšetření na Neurologické klinice 1. LF UK:

1. Pohovor zaměřený na přesný popis Vašich potíží, spánkových zvyklostí a celkového stavu.
2. Neurologické vyšetření
3. Vyšetření ve spánkové laboratoři (jednodenní hospitalizace)
4. Další pomocná vyšetření v případě, že bude porucha chování ve spánku potvrzena
5. Zhodnocení závažnosti stavu a případně návrh terapie

S díky za spolupráci

Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. zástupce přednosty Neurologické kliniky a vedoucí Centra pro poruchy spánku a bdění 1. LF UK